Představenstvo První jílovské a.s. svolává řádnou valnou hromadu na pátek 10.6.2022