Přehled o změnách vlastního kapitálu k 31.12.2020

Přehled o změnách vlastního kapitálu k 31.12.2020