Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu 1.1.-31.12.2020

Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu 1.1.-31.12.2020