Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu za 1.1.2021-31.12.2021