Zpráva dozorčí rady pro valnou hromadu akcionářů První jílovské a.s. konanou dne 10.6.2022