Zpráva Dozorčí rady pro valnou hromadu akcionářů První jílovské a.s. konanou dne 17.6.2021